Albumy / Albums

Fotografia architektury
Architecture photography
Praga stare miasto
Prague old town
Fotografia architektury/miejska
City architecture photography

Pioruny
Lightnings

Fotografia plenerowa
Landscape photography
Fotografia plenerowa
Landscape photography
Fotografia plenerowa
Landscape photography
Fotografia plenerowa
Landscape photography

Słodycze
Cookies

Fotografia studyjna
Studio photography
Fotografia plenerowa
Landscape Photography
Fotografie, które nie kwalifikaują się do pozostałych fotoalbumów tematycznych
Images which do not qualify under other category photo albums
Fotografia plenerowa
Landscape photography
Fotografia studyjna
Studio photography
Fotografia krajobrazowa
Landscape photography
Fotografia plenerowa i sportowa
Landscape and sport photography
Wykorzystanie filtra współrzędne biegunowe w Photoshopie
Using of polar coordinates filter in the Photoshop

Antyki
Antiques

Fotografia studyjna
Studio photography
Fotografia plenerowa
Landscape photography
Fotografia makro
Macro photography

Zwierzęta
Animals

Fotografia zwierząt
Photography of animals
Zdjęcia krajobrazowe z zastosowaniem obiektywu szerokokątnego
Landscapes with use of wide lences
Fotografia studyjna
Studio photography

Kwiaty
Flowers

Sesja fotograficzna na powietrzu
Photo session on the air
Zdjęcia krajobrazowe z zastosowaniem obiektywu szerokokątnego
Night shots taken with a tripod with a BULB mode
Wykorzystanie techniki makro do zrobienia kolorowego tła
The use of techniques macro to perform a color wallpaper
Fotografia studyjna
Studio photography
Zdjęcia nocne wykonane przy pomocy statywu z użyciem trybu BULB
Landscapes with use of wide lences
Zdjęcia przepełnione kontrastowymi barwami
Photos full of the contrast & colors
Fotografia plenerowa
Landscape Photography
Fotografia plenerowa
Landscape photography
Zdjęcia wykonane przy pomocy statywu z użyciem trybu BULB i filtru neutralnie szarego ND 0,9
Images taken using a tripod using the BULB mode and a neutral gray filter ND 0.9
Sesja fotograficzna w plenerze
Photo session in the open air
Fotografia produktowa
Product photography
Fotografia plenerowa
Landscape Photography

Woda
Water

Fotografia plenerowa
Landscape photography
Żurawie w Gdańsku
Cranes in Gdansk