Projekty fotograficzne
Photography projects

FotoKieltyka.pl – galeria zdjeć

Fotografia architektury
Arichitecture Photography
Fotografia architektury
Architecture photography
Fotografia miejska
Urban Photography
Zdjęcia nocne wykonane przy pomocy statywu z użyciem trybu BULB
Landscapes with use of wide lences
Fotografia architektury
Arichitecture Photography
Fotografia krajobrazowa
Landscape Photography
Sesja fotograficzna w plenerze
Photo session in the open air
Fotografia krajobrazowa
Landscape photography
Fotografia krajobrazowa
Landscpae Photography
Fotografia miejska & architektury
Urban & Architecture Photography
Fotografia przemysłowa
Industrial Photography
Fotografia krajobrazowa
Landscape Photography
Fotografia plenerowa i sportowa
Landscape and sport photography

Śnieżka

Fotografia krajobrazowa
Landscape Photography
Fotografia studyjna / produktowa
Studio & Product Photography
Fotografia krajobrazowa
Landscape Photography
Fotografia plenerowa
Outdoor Photography
Fotografia plenerowa
Landscape Photography
Fotografia krajobrazowa
Landscape photography

Kwiaty
Flowers

Fotografia plenerowa
Outdoor Photography
Fotografia krjobrazowa & architektury
Landscape & Architecture Photography

Antyki
Antiques

Fotografia studyjna
Studio photography
Fotografia architektury & krajobrazu
Architecture & Landscape Photography
Fotografia produktowa
Product photography
Zdjęcia wykonane przy pomocy statywu z użyciem trybu BULB i filtru neutralnie szarego ND 0,9
Images taken using a tripod using the BULB mode and a neutral gray filter ND 0.9
Fotografie, które nie kwalifikaują się do pozostałych fotoalbumów tematycznych
Images which do not qualify under other category photo albums
Fotografia architektury / miejska
Urban & Architecture Photography

Pioruny
Lightnings

Fotografia krajobrazowa
Landscape photography
Fotografia krajobrazowa
Landscape Photography
Fotografia krajobrazowa
Landscape photography
Fotografia plenerowa
Landscape photography

Szczyrk

Zdjęcia krajobrazowe z zastosowaniem obiektywu szerokokątnego
Night shots taken with a tripod with a BULB mode
Zdjęcia przepełnione kontrastowymi barwami
Photos full of the contrast & colors
Fotografia studyjna / produktowa
Studio / Product Photography
Wykorzystanie techniki makro do zrobienia kolorowego tła
The use of techniques macro to perform a color wallpaper
Fotografia plenerowa
Landscape photography
Fotografia plenerowa
Landscape photography

Słodycze
Cookies

Fotografia studyjna / produktowa
Studio / Product Photography
Fotografia krajobrazowa / plenerowa
|| Landscape / Outdoor Photography
Zdjęcia krajobrazowe z zastosowaniem obiektywu szerokokątnego
Landscapes with use of wide lences
Fotografia plenerowa
Landscape Photography
Fotografia makro
Macro photography
Wykorzystanie filtra współrzędne biegunowe w Photoshopie
Using of polar coordinates filter in the Photoshop