Projekty fotograficzne
Photography projects

FotoKieltyka.pl – galeria zdjeć

Fotografia przemysłowa
Industrial Photography
Fotografia plenerowa
Landscape Photography
Fotografia krajobrazowa
Landscape photography
Fotografia plenerowa
Landscape photography

Słodycze
Cookies

Fotografia studyjna / produktowa
Studio / Product Photography

Kwiaty
Flowers

Fotografia plenerowa
Outdoor Photography
Fotografia studyjna / produktowa
Studio & Product Photography
Fotografia krajobrazowa / plenerowa
|| Landscape / Outdoor Photography
Fotografia miejska & architektury
Urban & Architecture Photography
Zdjęcia krajobrazowe z zastosowaniem obiektywu szerokokątnego
Landscapes with use of wide lences
Fotografia krajobrazowa
Landscape Photography
Fotografia studyjna / produktowa
Studio / Product Photography
Wykorzystanie filtra współrzędne biegunowe w Photoshopie
Using of polar coordinates filter in the Photoshop
Fotografia miejska
Urban Photography
Fotografia architektury
Arichitecture Photography
Zdjęcia nocne wykonane przy pomocy statywu z użyciem trybu BULB
Landscapes with use of wide lences
Fotografia plenerowa
Landscape photography
Zdjęcia wykonane przy pomocy statywu z użyciem trybu BULB i filtru neutralnie szarego ND 0,9
Images taken using a tripod using the BULB mode and a neutral gray filter ND 0.9
Fotografia krajobrazowa
Landscape photography
Fotografia plenerowa i sportowa
Landscape and sport photography
Fotografie, które nie kwalifikaują się do pozostałych fotoalbumów tematycznych
Images which do not qualify under other category photo albums
Fotografia krajobrazowa
Landscpae Photography
Fotografia architektury / miejska
Urban & Architecture Photography

Szczyrk

Zdjęcia krajobrazowe z zastosowaniem obiektywu szerokokątnego
Night shots taken with a tripod with a BULB mode
Sesja fotograficzna w plenerze
Photo session in the open air
Fotografia krajobrazowa
Landscape Photography
Fotografia krajobrazowa
Landscape photography
Fotografia architektury & krajobrazu
Architecture & Landscape Photography

Śnieżka

Fotografia krajobrazowa
Landscape Photography
Wykorzystanie techniki makro do zrobienia kolorowego tła
The use of techniques macro to perform a color wallpaper
Fotografia krajobrazowa
Landscape Photography
Fotografia architektury
Arichitecture Photography
Fotografia makro
Macro photography

Pioruny
Lightnings

Fotografia krajobrazowa
Landscape photography
Fotografia plenerowa
Landscape photography
Fotografia architektury
Architecture photography
Fotografia plenerowa
Outdoor Photography
Zdjęcia przepełnione kontrastowymi barwami
Photos full of the contrast & colors
Fotografia plenerowa
Landscape Photography
Fotografia produktowa
Product photography
Fotografia krajobrazowa
Landscape Photography